« terug naar vorige pagina

Eigen risico

Wat valt niet/wel onder uw eigen risico

De zorg door de huisartsenpraktijk gaat niet ten koste van uw eigen risico. Dit betreffen alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners. Deze zorg gaat niet ten laste van uw ‘eigen risico’. Ook voor de ketenzorg die gegeven wordt in de huisartsenpraktijk bij chronische ziekten zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten wordt uw ‘eigen risico’ niet aangesproken. Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, u medicatie toedient (bijvoorbeeld injecties op het spreekuur of thuis) of voorschrijft dan valt dit wel onder het eigen risico. Als de huisarts u verwijst naar een andere hulpverlener of naar het ziekenhuis kan het vallen onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de kosten die bijvoorbeeld voor onderzoek of een verwijzing naar een specialist bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte wat wel of niet valt onder het eigen risico. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar of de hulpverlener naar waar u toe verwezen bent.

Het is voor de huisarts niet werkzaam om voor elke actie die kan vallen onder het eigen risico u daarvan op de hoogte te stellen vandaar deze notitie die u ook kunt vinden op onze website en/of in de receptie/spreekkamers.

Gewoonlijk declareren wij rechtsreeks bij alle verzekeraars. Indien onze terechte declaraties afgewezen worden dan buigen wij deze om naar de patiënt. U kunt dan zelf het verschuldigde bedrag terug claimen bij uw evt. verzekeraar. Deze is wettelijk verplicht het bedrag aan u te restitueren.