« terug naar vorige pagina

Elektronisch medisch dossier

Wij voeren een voorzichtig beleid: onze praktijk behoort tot een kleine groep huisartspraktijken in Nederland die niet echt (of gelaten) meewerkt aan het overheidsinitiatief Elektronisch Patiënten Dossier/ Landelijk Schakelpunt (EPD/LSP).

Het geld wat ons werd geboden (eerst door de overheid, later door een private organisatie) om aan te sluiten op het LSP overtuigt ons er juist niet van dat het systeem nuttig en veilig is.

Uw privacy kan verder in het geding komen bij de geplande inzage uitbreidingen van het LSP t.b.v. anderen dan huisartsen (groffe schatting zo’n 200.000 zorg- en hulpverleners met LSP-inlog mogelijkheden  en zelfs ambtenaren zonder medische kennis).

Wij vinden het jammer dat aan dit aspect tot nu heel weinig aandacht wordt geschonken onder het mom van ‘omdat de patiënt daarvoor uit vrije wil toestemming geeft’.

Dit zijn voor ons de belangrijkste redenen om vooralsnog niet op het LSP aan te sluiten: uw privacy gaat voor en wij zullen dus (tenzij door zware strafmaatregelen gedwongen) geen gebruik maken van de “opt-in” (dit is het openstellen van uw dossier ten behoeve van dit landelijke schakelpunt).

Om bij nood buiten de werktijden van onze huisartsenpraktijk toch medische informatie te hebben, raden wij u aan bij uw verzekeringsgegevens in elk geval een uitdraai van uw medicatielijst te hebben (via uw apotheek of van ons). Als u wilt kunt u ons, de huisartsen, tijdens een consult of visite ook vragen een uitdraai van de belangrijkste medische episoden te geven.

Wij zijn erg blij dat onze patiënten ook geen behoefte hebben om de medische gegevens op straat te gooien zoals blijkt uit patiënten (non)reacties.